29/5/07

Resultados eleccións municipais 2007 en Ribadeo


votos obtidos
%sobre censo %sobre votos %sobre votos a partidos
1ºcon 2ºcon 3ºcon 4ºcon (5ºcon)
BNG 1927 21,22 30,53 31,23
1927 963,50 642,33 481,55 385,40
PP 1815 19,99 28,75 29,41
1815 907,50 605,00 453,75 363,00
PSOE 1530 16,85 24,24 24,79
1530 765,00 510,00 382,50
UPRi 899 9,90 14,24 14,57
899 449,50 299,67

Total partidos 6171 67,96 97,77 100,00

nulos 50 0,55 0,79


branco 91 1,00 1,44


total emitidos 6312 69,51 100,00


abst 30,49%
Total censo 9081

(as anteriores cifras son divisións para cálculo do sistema de d'Hondt de concellais ten cada un: váise dividindo por 1, por dous, tres, etc, e collendo no caso de Ribadeo os 13 números maiores).
Máis información e comentario nas entradas resultados-eleccións-municipais-2007-(I) e resultados-eleccións-municipais-2007-(II) de 'ribadeando', obtidos tratando os datos desta páxina oficial

No hay comentarios: